Các ca khúc tiêu biểu về bầu cử

Thứ Tư, ngày 19 tháng 5 năm 2021 - 09:00


1- Ca khúc: Lá phiếu niềm tin - Tác giả: Vũ Mão

2- Ca khúc: Nhanh chân lên! Dậy mà đi - Tác giả: Trần Long Ẩn

3- Ca khúc: Ta mau đi bầu - Tác giả: Nguyễn Đức Trung

4- Ca khúc: Bài ca ngày hội - Tác giả: Tôn Thất Lập

5- Ca khúc: Lá phiếu đầu tiên - Tác giả: Thập Nhất

6- Ca khúc: Nhớ lấy một ngày - Tác giả: Phạm Đăng Khương

7- Ca khúc: Cả nước đi bầu - Tác giả: Văn Chung

8- Ca khúc: Ngày hội non sông - Tác giả: Nguyễn Nam

9- Ca khúc: Ngày Quốc hội - Tác giả: Đỗ Nhuận

10- Ca khúc: Ngày hội toàn dân - Tác giả: Vũ Mão

Tổng số: 802 | Trang: 1 trên tổng số 81 trang  

Xem tin theo ngày:   / /