Thông báo về việc tuyển dụng viên chức của Sở Thông tin Truyền thông

Thứ Năm, ngày 20 tháng 7 năm 2017 - 18:50


Ngày 19/07/2017, Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Thông báo số 06/TB-STTTT về việc tuyển dụng viên chức năm 2016. BBT Website Sở Thông tin Truyền thông trân trọng đăng tải toàn văn Thông báo này.


File đính kèm: Kích chuột để tài về


In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 2.954 views