Kế hoạch tiếp nhận viên chức 6 tháng đầu năm 2020

Thứ Tư, ngày 23 tháng 9 năm 2020 - 07:56


Chỉ tiêu tiếp nhận 01 chỉ tiêu từ nguồn công chức, viên chức


File đính kèm: Kích chuột để tài về